Cursus Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Doel
Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) in werking getreden. Deze wet geeft aan gemeenten de opdracht ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Op grond van de Wmo 2015 verstrekt de gemeente voorzieningen aan kwetsbare burgers die niet op eigen kracht, op met behulp van personen uit hun sociale netwerk, in staat zijn tot zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie. Het kan dan gaan om het bieden van begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke ondersteuning. Maar ook het bieden van onderdak in de vorm van beschermd wonen valt onder de Wmo 2015. Gemeenten zijn bovendien ook verantwoordelijk voor het bieden van cli├źntondersteuning. Na afloop van deze cursus beschikken deelnemers over voldoende kennis van de Wmo 2015 ten behoeve van de dagelijkse uitvoeringspraktijk.

Doelgroep cursus
Medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wmo 2015. De cursus kan als basiscursus worden gegeven of als verdiepende cursus.

Programma
Tijdens deze cursus wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Uitgangspunten en basisbeginselen van de Wmo 2015
- Het doen van onderzoek
- De wijze van beschikken
- Samenwerking met (zorg)aanbieders
- Het persoonsgebonden budget en de eigen bijdrage
- Actuele jurisprudentie
- Aanverwante wet- en regelgeving

Werkwijze
De training is sterk op de praktijk gericht en interactief. Er wordt gewerkt met korte inleidingen en cases uit de praktijk van de cursusleider en de deelnemers. De cursus wordt in company gegeven.

Duur
Twee dagdelen

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Ridderbos-Hovingh.

Search