Cursus Participatiewet

Doel
Vanaf 1 januari 2015 valt iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, onder de Participatiewet. De Participatiewet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperkingen werk te laten vinden en dit geldt ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer dat niet lukt, is het mogelijk op grond van de wet over te gaan tot verlening van bijstand. Gemeenten voeren de wet uit en maken, binnen de wettelijk gestelde kaders, hun eigen beleid. Na afloop van deze cursus beschikken deelnemers over voldoende kennis van de Participatiewet ten behoeve van de dagelijkse uitvoeringspraktijk.

Doelgroep
Medewerkers van gemeenten (sociale dienst) die betrokken zijn bij de uitvoering van de Participatiewet. De cursus kan als basiscursus worden gegeven of als verdiepende cursus.

Programma
Tijdens deze cursus wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:
- Uitgangspunten en basisbeginselen van de Participatiewet
- Belangrijke begrippen zoals het zijn van rechthebbende en een gezamenlijke huishouding
- Verschillende vormen van bijstand
- Rechten en plichten, waaronder de inlichtingen- en de arbeidsplicht en de betekenis daarvan voor de praktijk
- Opschorting, herziening en terugvordering
- Actuele jurisprudentie
- Aanverwante wet- en regelgeving

Werkwijze
De training is sterk op de praktijk gericht en interactief. Er wordt gewerkt met korte inleidingen en cases uit de praktijk van de cursusleider en de deelnemers.

Duur
Twee dagdelen

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Ridderbos-Hovingh.

Search