Social media & Recht

Bert Westerink spreekt op 10 oktober tijdens de VNG Juridische 2-daagse over het onderwerp 'Social media & Recht'. Hij gaat in op de vraag hoe het gebruik van social media zich tot het recht verhoudt en richt zich daarbij met name op de gemeentelijke organisatie. Uitgangspunt van zijn bijdrage is het feit dat iedereen via social media nieuws kan maken en verspreiden, terwijl recht verbonden is met zorgvuldigheid, belangenafweging en rechtszekerheid. Wat betekent de introductie van social media voor de overheid? Verandert de rol van het recht? Worden juridische risico's van het gebruik van social media wel onderkend of heeft men geen boodschap aan de jurist?

Bert Westerink en Heinrich Winter, directeur van Pro Facto, startten eerder een discussie op LinkedIn over het gebruik van social media door de overheid.

Meer informatie over de VNG Juridische 2-daagse kunt u hier vinden.

Search