verbonden partijen

  • Gemeenten hebben diverse samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Een bekende vorm is de gemeenschappelijke regeling (GR). Dit type samenwerkingsverband wordt vaak opgericht om krachten te bundelen, een efficiëntere uitvoering te bewerkstelligen of organisatorische voordelen te behalen,

    ...

Search