Wij zoeken enthousiaste, dynamische en ondernemende collega's!

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland

Pro Facto en Bout Advocaten hebben hun krachten gebundeld en bieden een nieuwe vorm van dienstverlening aan. Alle juridische en bestuurskundige expertise via één loket (aan de Ossenmarkt). Lees meer...

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland
DNA-verwantschapsonderzoek levert belangrijke bijdrage aan opsporing en vervolging van zware misdrijven.

DNA-verwantschapsonderzoek levert belangrijke bijdrage aan opsporing en vervolging van zware misdrijven.

Bij DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken worden DNA-profielen vergeleken, waarbij gezocht wordt naar indicaties van familierelaties met de mogelijke dader. Het vaststellen van een familieband kan van grote toegevoegde waarde zijn als...

Tussen wal en schip. Op zoek naar passende zorg voor ggz-patiënten.

Tussen wal en schip. Op zoek naar passende zorg voor ggz-patiënten.

Het stelsel voor bekostiging van de gezondheidszorg is de afgelopen jaren ingrijpend hervormd. In 2006 werd de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd, gevolgd door de invoering van de eerste Wmo in 2007....

Intervisie- en trainingsworkshops over bezwaarbehandeling

Intervisie- en trainingsworkshops over bezwaarbehandeling

Afgelopen jaar organiseerden we een bijeenkomst voor de secretarissen bezwaar van de noordelijke overheden. In de drukbezochte bijeenkomst in het Euroborg-stadion gaven de deelnemers aan behoefte te hebben aan een...

Twee nieuwe opdrachten van ZonMw

Twee nieuwe opdrachten van ZonMw

We hebben twee mooie nieuwe opdrachten verworven van ZonMw. Samen met het AMC gaan we de Wet afbreking zwangerschap (de 'Abortuswet') evalueren en samen met het VUmc de Wet verplichte...

« »

Search