Bestuurskundig onderzoek

Bestuurskundig onderzoek is er in soorten en maten. Het onderwerp kan variëren van de klanttevredenheid van vergunningaanvragers tot een onderzoek naar de bestuurlijke organisatie van gemeenten. Het onderwerp van onderzoek verschilt dus, maar de benodigde kennis, kunde en vaardigheden voor de adviseurs en onderzoekers komen overeen. Dat wil zeggen, kennis van (het functioneren van) de overheid, analystische kwaliteiten en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden (interviews, dossierstudie, kwantitatieve methodenverzameling. De onderzoekers en adviseurs van Pro Facto beschikken over die kwaliteiten. Hieronder een - niet volledig - overzicht van bestuurskundige onderzoeken die Pro Facto de afgelopen jaren heeft uitgevoerd over een aantal thema's. Deze thema's zijn achtereenvolgens:

- Politie, rechtspleging, veiligheid
- Dienstverlening en klanttevredenheid
- Bestuurlijke organisatie
- Toezicht en handhaving
- Overig

Voor meer informatie over hetgeen Pro Facto voor u kan betekenen als het gaat om bestuurskundig onderzoek, kunt u contact opnemen met Niko Struiksma of Heinrich Winter.

 

POLITIE, RECHTSPLEGING, VEILIGHEID

  

 

DIENSTVERLENING EN KLANTTEVREDENHEID

  

 

BESTUURLIJKE ORGANISATIE

  

 

TOEZICHT EN HANDHAVING

  

 

OVERIG

  

 

Pro Facto Tweets

Search