menselijke maat

menselijke maat

  • Maatwerk en menselijke maat in het sociaal domein

    Dat complexe wetten en een ‘strikte’ uitvoering kunnen leiden tot grote problemen voor burgers, is door de toeslagenaffaire pijnlijk duidelijk geworden. De Raad voor de Rechtspraak concludeert in haar recentste

    ...
  • De menselijke maat in de bijstand

    De gemeente Heerenveen wilde inzicht in de rechtmatigheid en doelmatigheid van terugvordering en boetes in de bijstand. In het afgelopen half jaar heeft Pro Facto hiernaar onderzoek verricht. Erwin Krol, projectleider, en Chantal Ridderbos-Hovingh, senior onderzoeker, waren bij dit

    ...