midden-drenthe

  • Rekenkamercommissie Midden-Drenthe: verzelfstandiging openbaar primair onderwijs

    Per 1 januari 2009 werd in de gemeente Midden-Drenthe het openbaar primair onderwijs verzelfstandigd. Voorheen was vanaf 1 januari 2004 reeds een wijziging van de besturing ingezet doordat de gemeenteraad zijn bevoegdheden ter zake van het primair openbaar onderwijs delegeerde aan een

    ...
  • Behandeling bezwaarschriften

    Het voeren van het secretariaat van onafhankelijke bezwaarschriftcommissies is een van de kernproducten van Pro Facto. Hiervoor kan zowel incidenteel (bij een specifiek bezwaarschrift), tijdelijk (bijvoorbeeld voor het tijdelijk opvangen van onderbezetting of het

    ...

Search