ommelander rekenkamer

  • Ommelander Rekenkamer: de uitvoering van het subsidiebeleid

    Met het verstrekken van subsidies zijn grote maatschappelijke, politieke en financiële belangen gemoeid. Door het verstrekken van subsidies kan een gemeente instellingen en organisaties stimuleren bepaalde activiteiten te verrichten zodat gemeentelijke beleidsdoelen worden behaald. Hierbij is

    ...

Search