sudwest frylan

sudwest frylan

  • Juridische kwaliteitszorg

    Pro Facto heeft uitgebreide expertise opgebouwd op het terrein van juridische kwaliteitszorg bij gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Ook in de ...

  • Rekenkamercommissie Wymbritseradiel: vergunningverlening en handhaving

    Een van de grote gevaren van een overheid schuilt in overregulering. Het leidt tot veel administratieve rompslomp en veel ergernis, het is duur en veelal weinig effectief. In een land als Nederland is de wens naar deregulering altijd manifest, want leven in vrijheid is (deels) ook leven zonder

    ...

Zoeken