wbp

 • Vanaf 25 mei 2018 geldt er in de EU nog maar één privacywet in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Per die datum zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. In Nederland zal de AVG de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan

  ...
 • Op 18 juli 2015 is de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) in werking getreden. Burgers en bedrijven kunnen bij een 'met een publieke taak belaste instelling' een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie. Deze informatie kan worden gebruikt door natuurlijke personen

  ...
 • Doel
  Na het volgen van de cursus is de deelnemer bekend met de inhoud van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp). De deelnemer is op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd en de ontwikkelingen die de komende tijd worden

  ...
 • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is op 1 september 2001 in werking getreden. De Wbp is de opvolger van de Wet persoonsregistraties (hierna: WPR). Met de Wbp is de Richtlijn betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en

  ...
 • Uit evaluatieonderzoek van Pro Facto naar de Wet bescherming persoonsgegevens blijkt dat er rond deze privacywet sprake is van een nalevingstekort. Een mogelijke remedie hiertegen zou kunnen zijn het uitbreiden van het sanctie-instrumentarium van de toezichthouder, het College bescherming

  ...

Search