Rekenkamercommissie Dalfsen: aanschaffingen door de brandweer

In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen heeft Pro Facto onderzoek uitgevoerd naar de aanschaffingen door de brandweer. Het centrale onderwerp van onderzoek is de sturing door de gemeenteraad met betrekking tot aanschaffingen, en de kosten van de aanschaffing in relatie tot vergelijkbare gemeenten.

Artikel 1 lid 1 van de Brandweerwet bepaalt dat in elke gemeente een gemeentelijke brandweer moet zijn (tenzij met andere gemeenten is voorzien in een gemeenschappelijke brandweer). Op 1 januari 2001 zijn de voormalige gemeenten Dalfsen en Nieuwleusen samengevoegd tot een nieuwe gemeente Dalfsen. De nieuwe gemeente telt 26.500 inwoners. De gemeentelijke brandweer van de gemeente Dalfsen bestaat uit drie posten, Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen. In de praktijk telt het brandweerkorps van de gemeente Dalfsen zo'n 70 vrijwillige brandweerlieden en zes brandweerlieden met een beroepsaanstelling van in totaal 5,4 fte. De vrijwilligers zijn vooral 'reactief' (uitrukken) terwijl de beroepskrachten zich ook bezig houden met pro-actie, preventie, preparatie, repressie, bedrijfsvoering, regiozaken en nazorg.

De verantwoordelijkheid voor de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer berust bij burgemeester en wethouders (art. 1 lid 2 Brandweerwet). De regels inzake de organisatie betreffen in elk geval de personeels- en materieelssterkte (art. 1 lid 3). De toezicht op de uitvoering van brandweerzorgtaken door het college van B&W berust (uiteraard) bij de gemeenteraad. De burgemeester is in Dalfsen de portefeuillehouder. Qua bedrijfsvoering valt de brandweer ambtelijk rechtstreeks onder de secretaris/directeur.

De centrale onderzoeksvragen van het rekenkameronderzoek luidden als volgt:

1. Op welke wijze maakt de raad gebruik van haar sturingsmogelijkheden met betrekking tot het beleid van de brandweer in het algemeen en aanschaffingen door de brandweer in het bijzonder?

2. Hoe verhoudt de brandweer van Dalfsen zich wat betreft materieel/materiaal met de brandweer van vergelijkbare gemeenten?

Het onderzoek richtte zich op de periode 2001-2006.

Zoeken