Rechtspositionele diensten

De medewerkers van Pro Facto zijn deskundig op de volgende (rechts)gebieden en hebben ruime ervaring met de daarbij genoemde rechtspositionele en functiewaarderingsregelingen en functiewaarderingssystemen.

  • Ambtenarenrecht: CAR/UWO, gemeentelijke rechtspositieregelingen (zoals Verordening Bezwaren rechtspositie, regelingen voor de brandweer en de BABS, regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden), CAO Primair Onderwijs en CAO Voortgezet Onderwijs, Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel (relevant voor openbaar onderwijs dat onderdeel is van de gemeente)
  • Functiebeschrijving en -waardering: Fuwasys, HR21

De medewerkers van Pro Facto zijn bij uitstek bekwaam en ervaren om gedurende alle fasen van het proces werkzaamheden te verrichten, van het voortraject, advisering, de besluitvormingsfase tot het rechtsbeschermingstraject.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal Ridderbos-Hovingh.

Zoeken