Behandeling bezwaarschriften

Het voeren van het secretariaat van onafhankelijke bezwaarschriftcommissies is een van de kernproducten van Pro Facto. Hiervoor kan zowel incidenteel (bij een specifiek bezwaarschrift), tijdelijk (bijvoorbeeld voor het tijdelijk opvangen van onderbezetting of het verwerken van achterstanden bij overheden) als structureel een beroep op Pro Facto worden gedaan. Deze ondersteuning kan ook ter plaatse in de vorm van detachering plaatsvinden. Onze adviseurs hebben op de verschillende deelterreinen van het bestuursrecht bijzondere expertise opgedaan. Ook functiewaarderingszaken worden door Pro Facto behandeld.

Pro Facto ondersteunt of ondersteunde de bezwarencommisies van de volgende organisaties incidenteel, tijdelijk of structureel bij de afhandeling van bezwaarschriften (algemene kamer, sociale kamer, personele kamer, Fuwa-zaken en/of natuurbeschermingszaken):

Gemeenten
Bedum, Borger-Odoorn, Coevorden, De Fryske Marren, vm. Delfzijl, Eemsdelta, Groningen, vm. Grootegast, vm. Haren, Heerenveen, Hogeland, Hoogeveen, vm. Hoogezand-Sappemeer, vm. Loppesum, vm. De Marne, vm. Menameradiel, Midden-Groningen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Ommen, Pekela, Súdwest-Fryslân, vm. Ten Boer, Terschelling, Tynaarlo, Veendam, Vijfheerenlanden, Weststellingwerf, Winsum, vm. De Wolden, vm. Zuidhorn, intergemeentelijke sociale dienst Noardwest Fryslân.

Provincies
Drenthe, Fryslân, Groningen, Limburg

Gemeenteschappelijke Regeling
Bedrijf voor Werk en Re-integratie in Hoogezand-Sappemeer

Scholen
Dr. Nassaucollege, Piter Jelles, Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2), Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe

Politie
Interregionale bezwaarcommissie van de politiekorpsen Groningen, Drenthe en Friesland

Overige
Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, SNN.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften door Pro Facto kunt u contact opnemen met Christine Veen.

Heinrich Winter, directeur van Pro Facto, was mede-auteur van de in opdracht van het ministerie van BZK geschreven handreiking Professioneel behandelen van bezwaarschriften. Handleiding voor het oplossingsgericht behandelen van bezwaarschriften (2014). Klik hier om deze handleiding. U kunt contact opnemen met Heinrich Winter voor meer informatie over de professionele behandeling van bezwaarschriften of voor ondersteuning bij de implementatie van dit concept binnen uw organisatie.

Zoeken