Juridische helpdesk

Overheden kunnen Pro Facto inschakelen voor juridisch advies over concrete zaken, zoals voor het opstellen van een handhavingsbrief, de juridische onderbouwing van een besluit, de toepassing van een bepaald wetsartikel, etc. Deze ondersteuning kan betrekking hebben op het gehele bestuursrechtelijke terrein of op specifieke onderwerpen.

Pro Facto kan op ad hoc-basis worden ingeschakeld maar er kunnen ook afspraken worden gemaakt over een tijdelijke of permanente helpdeskfunctie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Krol.

Zoeken