Ommelander Rekenkamer: handhaving van de openbare orde in Veendam, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer

De 'Ommelander Rekenkamer' wil nagaan of en in hoeverre het handhavingsbeleid op het gebied van de openbare orde en veiligheid daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de veiligheid in de gemeenten Slochteren, Veendam en Hoogezand-Sappemeer. Een onderzoek in de vorm van een quick scan moet hier een antwoord op geven. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Arena Consulting.

Zoeken