Rekenkamer Groningen: verbonden partijen

Voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen dient een gemeente goed na te denken over de wijze waarop de uitvoering georganiseerd wordt. Vaak komt het voor dat voor de realisatie van doelen samenwerking nodig is met andere organisaties of dat overwogen kan worden om bepaalde taken buiten de eigen organisatie te plaatsen. Gemeenten hebben daardoor over het algemeen allerlei samenwerkingsverbanden die op verschillende manieren zijn vormgegeven. Ook bij de gemeente Groningen is dat het geval. De gemeente participeert bijvoorbeeld in diverse publieke en private rechtspersonen, heeft bepaalde taken verzelfstandigd en overweegt op sommige terreinen verzelfstandiging.

De rekenkamercommissie van de gemeente Groningen heeft zich de vraag gesteld of de gemeente kaders of randvoorwaarden heeft opgesteld wanneer zich de keuze voordoet om een nieuwe samenwerking aan te gaan. Belangrijk aspect daarbij is om meer te weten te komen over of de gemeente met de ingestelde verbonden partijen de daarbij gestelde doelen ook weet te realiseren en of deze doelen een koppeling hebben met de doelen in de programmabegroting.

 

Zoeken