Rekenkamercommissie Veenendaal: verbonden partijen

Vaak komt het voor dat gemeenten samenwerken met andere organisaties. De aanleiding voor samenwerking kan verschillen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met andere gemeenten om zo te zorgen voor een bepaalde gewenste kwaliteit van dienstverlening, besparingen of het bundelen van bestuurlijke krachten. Gemeenten hebben over het algemeen allerlei samenwerkingsverbanden die op verschillende manieren zijn vormgegeven. Ook bij de gemeente Veenendaal is dat het geval. De gemeente participeert bijvoorbeeld in diverse verbonden partijen zoals gemeenschappelijke regelingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen. Gezien het belang van zicht en grip op samenwerkingsverbanden heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal besloten om onderzoek te doen naar samenwerkingsverbanden. Pro Facto gaat dit onderzoek uitvoeren. De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: In welke mate neemt de gemeente Veenendaal deel aan samenwerkingsverbanden en in hoeverre is er sprake van politieke sturing en controle?

Zoeken