Gemeente Dordrecht: feitenonderzoek Derde Merwedehaven

Gemeente Dordrecht: feitenonderzoek Derde Merwedehaven

De oorsprong van de Derde Merwedehaven in Dordrecht ligt in de jaren tachtig. Toen was er in de regio een gebrek aan stortruimte voor bedrijfsafval, baggerspecie en verontreinigde grond. Per 31 december 2012 is de afvalberging de de Derde Mewerdehave gesloten. De reden was dat de aanvoer van stortmateriaal verminderde en ook speelden de druk van de omgeving en jarenlange juridische procedures een rol. De gemeente, de provincie en de exploitant spraken af de voormalige haven om te vormen tot een parkachtig recreatiegebied.

De gemeenteraad van Dordrecht werd eind 2012 duidelijk dat de exploitant en het provinciale afvalbedrijf de afspraken over sluiting van de afvalstort anders uitleggen dan de gemeente Dordrecht doet. Volgens hen zijn er afspraken gemaakt over de beëindiging van de stortactiviteiten op de stortplaats, maar zijn andersoortige activiteiten op het voorterrein nog steeds mogelijk. Afvalstoffen kunnen daar naar hun overtuiging nog worden aangevoerd en opgeslagen. De gemeenteraad besloot op 18 december 2012 in een unanieme motie tot het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de vaststellingsovereenkomst sluiting Derde Merwedehaven. Pro Facto heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Zoeken