WODC: doorlooptijden in de strafrechtketen

Hoewel het al langer als een probleem binnen de strafrechtketen wordt gezien, staan de doorlooptijden in de strafrechtketen sinds 2012 hoog op de agenda van de politiek en de strafrechtketen zelf. De strafrechtketen bestaat uit organisaties die verantwoordelijk zijn voor de schakels in de rechtshandhaving, in chronologische volgorde: opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. In dit onderzoek is een kwalitatieve inventarisatie uitgevoerd van de doeltreffendheid van een aantal projecten en programma's binnen de strafrechtketen die als (neven)doel hebben de doorlooptijden te verkorten. In het kader van het onderzoek zijn de volgende (wetgevings)projecten bestudeerd:

- Verkeerstoren ++
- Mobiel effectief op straat (MEOS)
- Kwaliteitsverbetering proces van opsporing en vervolging
- Strafrechtketen Versterkt en Versnelt (gebruik van Lean Six Sigma)
- ZSM-vervolgprojecten ‘inloopzittingen’ en ‘rechterlijke interventies’
- Modernisering Wetboek van Strafvordering: digitalisering
- Wet uitbreiding gronden voorlopige hechtenis

Klik HIER om het eindrapport te downloaden.

Zoeken