WODC: tarieven en kosten gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarders hebben een bijzondere positie in het Nederlandse rechtsbestel. Zij zijn als openbaar ambtenaar bevoegd om taken uit te voeren die op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet aan hen opgedragen zijn. Op basis van deze wet verrichten ze ambtshandelingen zoals het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen, het leggen van beslag op inkomen of eigendommen, het ontruimen van huizen en het in gijzeling nemen van personen.

Met de invoering van de Gerechtsdeurwaarderswet gelden er twee soorten tarieven die gerechtsdeurwaarders berekenen voor de activiteiten die zijn verrichten. Ten eerste zijn er de vrije tarieven. Dit zijn tarieven die gerechtsdeurwaarders in rekening mogen brengen aan hun opdrachtgever, de cliënt. Deze tarieven (prijsafspraken) kunnen onderling door gerechtsdeurwaarder en opdrachtgever bepaald worden op basis van marktwerking (vraag en aanbod). Naast deze vrije tarieven gelden er tarieven die de gerechtsdeurwaarder bij de schuldenaar in rekening brengt. Deze tarieven zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders en kunnen dus niet door een gerechtsdeurwaarder zelf bepaald worden. Deze tarieven worden door gerechtsdeurwaarders vaak als te laag beschouwd. De branche staat ook onder druk, in de jaren 2013 tot en met 2015 is de omzet van de gehele beroepsgroep afgenomen van € 421 miljoen in 2013 tot € 375 miljoen in 2016.

Het WODC laat door Pro Facto onderzoek uitvoeren naar de kostprijzen en prijsafspraken voor ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders. Dit bestaat uit twee deelonderzoeken. Het eerste richt zich op de kostprijzen van ambtshandelingen waarvoor de aan schuldenaars in rekening gebrachte tarieven zijn vastgelegd in het Btag. Het tweede deelonderzoek gaat over de vrije tarieven en kostprijzen die voor ambtshandelingen aan schuldeisers in rekening worden gebracht.

Pro Facto heeft in de persoon van Bieuwe Geertsema een financieel expert in dienst die een belangrijk deel van het onderzoek zal uitvoeren. Hij studeerde BedrijfsInformatieTechnolgie (Universiteit Twente) en Economics (Rijksuniversiteit Groningen). Hij promoveerde op zijn proefschrift over de financiële effecten van gemeentelijke herindeling en intergemeentelijke samenwerking, dat hij schreef als onderzoeker bij het COELO, een economisch onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. We werken in het onderzoek samen met Geert Pieter Vermeulen, oud-directeur van het Bureau Financieel Toezicht en afgestudeerd als (forensisch) registeraccountant.

.

Zoeken