Rekenkamer Midden-Groningen: integriteit

De rekenkamer van Midden-Groningen is geïnteresseerd in de vraag op welke wijze de gemeente oog heeft voor de borging van integriteit. De rekenkamer heeft, in afstemming met de Auditcommissie, de keuze gemaakt om onderzoek uit te voeren naar de vraag op welke wijze de gemeente Midden-Groningen oog heeft voor de borging van integriteit. De scope van het onderzoek richt zich op de volgende onderzoeksonderwerpen:

— integriteit ambtenaren
— integriteit politieke ambtsdragers (leden B&W en raadsleden)
— frauderisicobeheersing en Misbruik & oneigenlijk gebruik
— ondermijning
— ongewenste omgangsvormen
— relevante raakvlakken van integriteit met informatievoorziening en privacy 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Pro Facto.

Zoeken