Rekenkamer Ommen: aanpak ondermijning

De rekenkamer van Ommen laat door Pro Facto onderzoek doen naar de aard en omvang van ondermijning binnen de gemeente en naar de aanpak en weerbaarheid door de gemeente. Concreet wil het zicht krijgen op de fenomenen van ondermijning, het beleid, de uitvoering daarvan, de weerbaarheid en de rol van de raad daarbij. De centrale onderzoek luidt als volgt:

Wat zijn de ondermijningsrisico’s en -fenomenen in de gemeente Ommen, wat is het beleid van de gemeente  om dit aan te pakken, hoe wordt het beleid uitgevoerd, is de aanpak adequaat, in hoeverre is de gemeente weerbaar en wat is de rol van de gemeenteraad?

 We onderscheiden de volgende onderzoeksthema’s:

  1. Ondermijnende fenomenen en risico’s
  2. Beleid
  3. Uitvoering
  4. Weerbaarheid
  5. Gemeenteraad
  6. Knelpunten, succesfactoren en aanbevelingen

Zoeken