Masterclass sociale wijkteams op 25/6/15

Hoe verloopt de besluitvorming in het sociale wijkteam? Wat is de relatie tussen het keuken-tafelgesprek en de eisen die de Algemene wet bestuursrecht, de Wmo en de Jeugdwet stellen aan de besluitvorming? Welke informatie mag gedeeld worden door de professionals in het sociale wijkteam en – bij verzelfstandiging van het wijkteam – tussen de gemeente en het wijkteam? En hoe zit het met het verwerken van persoonsgegevens?

Op deze (en meer) vragen krijgt u antwoord tijdens onze Masterclass Sociale Wijkteams. Meer dan 80% van de gemeenten organiseert de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 in een sociaal wijkteam. Dit verlangt van professionals in deze wijkteams dat zij een heldere kijk op besluitvormingsprocessen hebben en dat zij begrijpen wanneer persoonsgegevens kunnen worden gedeeld.

Het doel van de masterclass is deelnemers handvatten te geven voor besluitvorming en gegevensdeling in de dagelijkse praktijk. De leerstof wordt zo tastbaar en aantrekkelijk mogelijk gemaakt door veel gebruik te maken van voorbeelden uit de praktijk. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en de inbreng van praktijkvoorbeelden. Uiteraard bespreken we ook actuele jurisprudentie.

De masterclass wordt gegeven in ons historische pand in de binnenstad van Groningen. De kosten bedragen 300 euro.

Download hier de brochure voor het volledige programma en andere relevante informatie.

Pro Facto Tweets

Search