beleidsevaluatie

beleidsevaluatie

Titel Publicatiedatum
Brede toepassing van levensloopgerichte afdoening van strafzaken vraagt meer dan alleen een enthousiast project 22 november 2021
Gemeente Heerenveen, doelmatigheid en rechtmatigheid terugvorderingen en boetes 08 juni 2021
Sturing door Staten en raden: een uitdagende opgave! 02 februari 2021
Provincie Zeeland: evaluatie subsidiebeleid 17 december 2020
WODC: procesevaluatie levensloopgerichte afdoening van strafzaken 01 oktober 2020
Gemeente Rotterdam: evaluatie toepassing artikel 13b Opiumwet 10 december 2019
Gemeente Borger-Odoorn: evaluatie sociaal domein 01 oktober 2019
Rekenkamercommissie Staphorst: burgerparticipatie 30 april 2019
Provincie Fryslân: evaluatie interbestuurlijk toezicht 24 september 2018
Rekenkamercommissie Vechtstromen: evaluatie De Doorbraak 11 juli 2018
Provincie Flevoland: op weg naar Nieuwe Natuur; evaluatie van de sturingsfilosofie 20 juni 2018
Regio Groningen-Assen: evaluatie en actualisatie regiovisie 15 juni 2018
Rekenkamercommissie Edam-Volendam: opvolging aanbevelingen en werking verordening 22 april 2018
Raad voor de Rechtspraak: evaluatie Spreekuurrechter 04 december 2017
Rekenkamercommissie Westerveld: werking Sociale Structuurvisie 03 november 2017
Zorginstituut Nederland: procesevaluatie doorzettingsmacht 08 mei 2017
Rekenkamercommissie Veendam: beleid en uitvoering van de Wmo 2015 14 november 2016
WODC: evaluatie Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen 29 augustus 2016
WODC: doorlooptijden in de strafrechtketen 25 mei 2016
Rekenkamercommissies Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen: evaluatie van het op jongeren gericht alcohol- en drugsbeleid 28 april 2016
Ministerie van VWS: evaluatie landelijke examencommissie Stichting Vakbekwaamheid Horeca 22 maart 2016
Rekenkamercommissie Harlingen: evaluatie klantcontactcentrum 18 september 2015
Gemeente Capelle aan den IJssel: evaluatie woonoverlast 14 juli 2015
Rekenkamercommissie Littenseradiel: evaluatie accommodatiebeleid 14 juli 2015
Evaluatie Dialoogtafel 13 mei 2015
Rekenkamercommissie Edam-Volendam: effectiviteit van subsidies 10 april 2015
WODC: financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens 05 december 2014
Rekenkamercommissie Enschede: evaluatie armoedebeleid 05 december 2014
Onderwijsinspectie: evaluatie risicogericht toezicht 15 september 2014
Rekenkamercommissie Rheden: effectiviteit subsidies 15 september 2014

Zoeken