beleidsevaluatie

beleidsevaluatie

Titel Publicatiedatum
Brede toepassing van levensloopgerichte afdoening van strafzaken vraagt meer dan alleen een enthousiast project 22 november 2021
Gemeente Heerenveen: doelmatigheid en rechtmatigheid terugvorderingen en boetes 08 juni 2021
Provincie Zeeland: evaluatie subsidiebeleid 17 december 2020
WODC: procesevaluatie levensloopgerichte afdoening van strafzaken 01 oktober 2020
Gemeente Rotterdam: evaluatie toepassing artikel 13b Opiumwet 10 december 2019
Gemeente Borger-Odoorn: evaluatie sociaal domein 01 oktober 2019
Rekenkamercommissie Staphorst: burgerparticipatie 30 april 2019
Provincie Fryslân: evaluatie interbestuurlijk toezicht 24 september 2018
Rekenkamercommissie Vechtstromen: evaluatie De Doorbraak 11 juli 2018
Provincie Flevoland: op weg naar Nieuwe Natuur; evaluatie van de sturingsfilosofie 20 juni 2018
Regio Groningen-Assen: evaluatie en actualisatie regiovisie 15 juni 2018
Rekenkamercommissie Edam-Volendam: opvolging aanbevelingen en werking verordening 22 april 2018
Raad voor de Rechtspraak: evaluatie Spreekuurrechter 04 december 2017
Rekenkamercommissie Westerveld: werking Sociale Structuurvisie 03 november 2017
Zorginstituut Nederland: procesevaluatie doorzettingsmacht 08 mei 2017
Rekenkamercommissie Veendam: beleid en uitvoering van de Wmo 2015 14 november 2016
WODC: evaluatie Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen 29 augustus 2016
WODC: doorlooptijden in de strafrechtketen 25 mei 2016
Rekenkamercommissies Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen: evaluatie van het op jongeren gericht alcohol- en drugsbeleid 28 april 2016
Ministerie van VWS: evaluatie landelijke examencommissie Stichting Vakbekwaamheid Horeca 22 maart 2016
Rekenkamercommissie Harlingen: evaluatie klantcontactcentrum 18 september 2015
Gemeente Capelle aan den IJssel: evaluatie woonoverlast 14 juli 2015
Rekenkamercommissie Littenseradiel: evaluatie accommodatiebeleid 14 juli 2015
Evaluatie Dialoogtafel 13 mei 2015
Rekenkamercommissie Edam-Volendam: effectiviteit van subsidies 10 april 2015
WODC: financiële evaluatie College voor de Rechten van de Mens 05 december 2014
Rekenkamercommissie Enschede: evaluatie armoedebeleid 05 december 2014
Onderwijsinspectie: evaluatie risicogericht toezicht 15 september 2014
Rekenkamercommissie Rheden: effectiviteit subsidies 15 september 2014
Rekenkamercommissie Woerden: effectiviteit van subsidies 31 maart 2014

Zoeken