veiligheid, justitie en politie

veiligheid, justitie en politie

Titel Publicatiedatum
Rekenkamer Borger-Odoorn: doorwerking van aanbevelingen 19 januari 2024
WODC: internationale verkenning online informatieverzameling door politie bij handhaving openbare orde 16 januari 2024
Rekenkamer Ommen: aanpak ondermijning 01 december 2023
Rekenkamer Midden-Groningen: integriteit 21 november 2023
WODC: evaluatie Wet biometrie in de vreemdelingenketen 19 september 2023
WODC: evaluatie Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding 22 augustus 2023
Rechtbank Noord-Nederland: rechterlijke afdoening van aardbevingszaken 18 augustus 2023
WODC: Evaluatie Pilot kosteloze rechtsbijstand kinderbescherming 07 februari 2023
WODC: evaluatie Fraudehelpdesk 07 december 2022
WODC: monitoring gevolgen Wet Damocles 05 december 2022
RKC Noordoostpolder: aanpak ondermijning 05 december 2022
Ministerie van BZK: gebruik open bronnen voor aanpak ondermijning 01 september 2022
WODC - evaluatie B8/3-regeling 08 augustus 2022
Rekenkamer Amersfoort: aanpak ondermijning 05 augustus 2022
Ministerie van Justitie en Veiligheid: gebruik open bronnen voor aanpak ondermijning 14 mei 2022
Rekenkamercommissie Waddeneilanden: toezicht en handhaving in het veiligheidsdomein 23 november 2021
WODC: bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 02 november 2021
WODC: griffierechten in detentie 08 oktober 2021
Gemeente Midden-Groningen: verbeteren veiligheid 04 oktober 2021
RIEC Den Haag: bestuurlijk afpakken 10 september 2021
WODC: evaluatie preventief fouilleren 09 juli 2021
WODC: evaluatie Veiligheidswet BES 09 juli 2021
WODC: evaluatie Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 31 maart 2021
Raad voor Rechtsbijstand: paralegals 15 januari 2021
Provincie Noord-Holland/RIEC: weerbaarheidsonderzoeken 01 januari 2021
WODC: evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 26 november 2020
WODC: procesevaluatie levensloopgerichte afdoening van strafzaken 01 oktober 2020
Provincie Noord-Holland: weerbaarheid tegen ondermijning van de ambtelijke organisatie en van verbonden partijen 30 juli 2020
WODC: fase 1 evaluatie Nederlandse Contraterrorismestrategie 14 mei 2020
WODC: evaluatie Wet MBVEO ('Voetbalwet') 16 maart 2020

Zoeken