Jeanne Cazemier

Corine Bartlema

  • Functie: junior onderzoeker/adviseur

Mr. Corine Bartlema rondde de bachelor Sociologie en de pre-master Juridische Bestuurskunde af en voltooide de master Recht & Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte bij meerdere gemeenten als gedetacheerd beleidsmedewerker en als toezichthouder en bijzondere opsporingsambtenaar Jeugdwet en Wmo. Corine is in het najaar van 2022 bij Pro Facto in dienst getreden.

linkedin  Corine op LinkedIn

Zoeken