Workshop informele aanpak bij bezwaar

Voor de wijze waarop bezwaarschriften moeten worden afgehandeld is in de Algemene wet bestuursrecht een regeling getroffen. Naast deze formele wijze van afhandeling, krijgt de informele aanpak – het door de ambtenaar persoonlijk contact opnemen met de betrokken burger(s) - steeds meer aandacht.

Hoe geef je deze informele aanpak in de praktijk vorm? Wanneer is een bezwaarschrift geschikt voor de informele afhandeling? Over welke competenties moet de ambtenaar beschikken? Wanneer kan worden afgezien van horen? Hoe zit het met de Wet dwangsom? Wat zijn de voor- en nadelen van de informele aanpak? Op deze en andere vragen wordt een antwoord gegeven tijdens deze cursusdag

Doel
Na het volgen van de workshop is de deelnemer bekend met de wijze waarop bezwaarschriften informeel kunnen worden behandeld.

Doelgroep
Medewerkers die te maken hebben met de afhandeling van bezwaarschriften en werkzaam bij de gemeentelijke of provinciale overheid of een waterschap. Ook leden van een adviescommissie bezwaarschriften behoren tot de doelgroep. Van de deelnemers wordt redelijke kennis van het bestuursrecht verwacht.

Programma
Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Functies van de bezwaarprocedure
  • Informele aanpak: achtergrond
  • Voor- en nadelen
  • Competenties ambtenaar
  • Organisatie informele aanpak
  • Proces
  • Afzien van horen
  • Wet dwangsom
  • Handreiking professionele afhandeling van bezwaarschriften

Expertise
Pro Facto is op verschillende manieren betrokken bij de Awb-bezwaarschriftprocedure. Door het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden van externe hoor- en adviescommissie, zoals het organiseren van zittingen, het zorgen voor verslaglegging en het voorbereiden van adviezen. Daarnaast vertegenwoordigen medewerkers van Pro Facto bestuursorganen regelmatig in bezwaarschriftprocedures. Tot slot is Pro Facto in het verleden betrokken bij onderzoek naar het functioneren van de bezwaarschriftprocedures, onder meer in opdracht van gemeentelijke rekenkamercommissies.

 

Zoeken