Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten hebben diverse samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Een bekende vorm is de gemeenschappelijke regeling (GR). Dit type samenwerkingsverband wordt vaak opgericht om krachten te bundelen, een efficiëntere uitvoering te bewerkstelligen of organisatorische voordelen te behalen, bijvoorbeeld op het gebied van afvalbeheer, jeugdzorg of de sociale dienst. In een aantal gevallen is een GR wettelijk voorschreven, zoals de Veiligheidsregio of de Omgevingsdienst. Na afloop van deze cursus weet u welke soorten GR’en er zijn en op welke manier u grip kunt houden op deze verschillende soorten GR’en. U weet waar u op moet letten, hoe de informatievoorziening plaatsvindt en heeft inzicht in de democratische controle?

De volgende onderwerpen komen tijdens een cursusdagdeel aan de orde:

  • Opening en kennistest
  • Samenwerken in een GR: verschillende vormen en praktijkvoorbeelden
  • Bevoegdheden algemeen en dagelijks bestuur, overdragen van bevoegdheden
  • Wijzigingen van/in een GR
  • Sturing, beheersing en verantwoording
  • Informatievoorziening aan en democratische controle door de raad
  • Casus

Werkwijze en lesmateriaal
De leerstof wordt zo tastbaar en aantrekkelijk mogelijk gemaakt door veel gebruik te maken van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Er is ruime gelegenheid vragen te stellen en praktijkvoorbeelden in te brengen. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. De deelnemers ontvangen een compacte syllabus met de sheets, en overige relevante informatie.

 

 

Search